Français
Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenVersturen

Het huwelijk van Johann Gottfried Gehlauff

23 februari 2012 is de 250ste trouwdag van musketier Johann Gottfried Gehlauff en schoenmakerdochter Johanna Eva Elisabeth Fleischer. Als dit huwelijk niet had plaatsgevonden…

…zouden zijn zonen koerier Johan Georg Gelauff en spekslager en Andreas Gelauff niet naar Nederland getrokken zijn en zou hun moeder niet in Amsterdam overleden zijn.

…zou Zijne Kooninglijke Hooghijd Koning Willem I, de Heere Princse van Oranje, Souverijn Vorst den Verenigen Nederlanden niet genoten hebben van het landenspek, het maager spek, de ham en de ossentongen, de rolpens, de rookworst en de Franse worst van de voornoemde spekslager (factuur).

…zou genees-, heel- en vroedmeester en chirurgijn Johann Philipp Gottfried Gelauff niet in het hele land zijn fameuze pillen voor lijders en tandpoeder aan de man gebracht hebben.

…zouden de gebroeders, kleermakers en winkeliers Johan Frederik Christaan Gelauff en Dirk Gelauff niet samen een bedrijf gevoerd hebben.
Nog een geluk: dan zouden ze ook niet samen failliet gegaan zijn.

…zou dienstbode Wilhelmina Gelauff, dochter van Andreas, geen plaats gehad hebben in de stamboom van de familie Vrouwenvelder, die teruggaat tot de XIVe eeuw.

…zou spekslager en metselaar Andries Johannes George Gelauff niet drie keer zijn zoon George hebben laten dopen om die binnen enkele maanden te zien overlijden.
Vele andere familieleden zouden eveneens niet hetzelfde lot ondergaan zijn.

…zou Guurtje Bertha Smit, dochter van Anna Gelauff, niet getrouwd zijn met haar neef Nicolaas Bernardus Grolleman, zoon van Lambertha Adriana Gelauff.

…zou waschvrouw en naaister Cornelia Johanna Gelauff niet acht kinderen gebaard hebben zonder ook maar één keer te trouwen.

…zouden broer en zus, timmerman Hermanus Martinus Gelauff en Francina Maria Johanna Gelauff, niet op dezelfde getrouwd zijn dag met zus en broer, werkvrouw Hubertina Theodora van Dongen en schoenmaker Christiaan Petrus van Dongen.

…zou smid George Johannes Gelauff van zijn vrouw Maria Elisabeth van Groningen geen tien kinderen gekregen hebben, waarvan één priester, één zuster en één de vader van de schrijver dezes.
Ook zou hij niet zo nors uit zijn ogen gekeken hebben.

Dit is een kleine greep uit de levens van honderden naamgenoten en familieleden.
Laat de vrouw of man opstaan die in staat is alle opmerkelijke, verrassende en vaak verre van gemakkelijke levens op schrift te stellen van de nazaten van musketier Johann Gottfried Gehlauff, in de Kerk voor het Heilige Altaar gecopuleerd  met schoenmakersdochter Johanna Eva Elisabeth Fleischer op 23 februari 1762 te Gerstungen, waarvan akte.

Stuur uw aanvullingen

U wordt van harte uitgenodigd
Stuur aanvullende informatie in!
Correcties zijn uiteraard eveneens welkom.

Lees ook :

De familiebanden van een aantal personen blijven vooralsnog onbekend,
weet u daar meer over?
Opsporing verzocht!