Français
Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenVersturen

Toelichting op de stamboom

Hoe is de stamboom tot stand gekomen en wat is de wetenschappelijke waarde?

Zie ook: Bronnen

Aanvankelijk was de stamboom op deze site opgebouwd uit een eenvoudig lijstje dat samengesteld was door mijn oom Rinus en doorgegeven aan mijn broer Peter. Deze lijst bestond voornamelijk uit één rechte lijn van Johann Gottfried uit Gerstungen en diens zoon Andreas tot aan ons gezin.
Stukje bij beetje heb ik de gegevens vergeleken en aangevuld met gegevens uit o.a. stambomen van aangetrouwde familieleden. Het geheel bleef toch weinig wetenschappelijk aangezien ik niet over de bronnen van de gegevens beschikte.

Een flinke stap in het uitbreiden van de stamboom was het invoegen van de familielijn van Eelco, die afstamt van een andere zoon van Andreas. Gaandeweg hebben ook anderen informatie aangeleverd, waaronder zelfs enkele personen die slechts zijdelings met de familie Gelauff van doen hebben. Maar ook daar beschikte ik niet over de bronnen.

Wapen GerstungenIn juni 2011 heb ik de kerkelijke archieven in Thüringen bezocht en daar het eerste harde bewijs voor het bestaan van Johann Gottfried gevonden. Van Andreas was echter geen spoor te vinden. Aangezien Johann Gottfried militair was, heb ik op 14 juli 2011 het staatsarchief van Weimar aangeschreven, het wachten is op antwoord.
Thuisgekomen na mijn reis naar Thüringen vond ik in de akte van het tweede huwelijk van Andreas een redelijk hard bewijs voor diens verwantschap met Johann Gottfried: Andreas heeft t.a.v. de Haagse burgerlijke stand “solemneel” verklaard de zoon van Johann Gottfried te zijn en heeft een akte betreffende het overlijden van zijn ouders op laten maken door het Notariaat van het Haagse Vredesgerecht. Ik hoop ooit de hand te kunnen leggen op deze akte, al is de kans daarop gering. Overigens wordt in de overlijdensakte van Andreas nog eens bevestigd dat hij in Gerstungen niet bekend was. Ook hierover wacht ik op antwoord uit Duitsland.

Aangespoord door de vondst van de eerste echte bewijzen heb ik in juli 2011 de Haagse en Amsterdamse gemeentearchieven nageplozen en beschik nu over tientallen akten en gezinskaarten uit het bevolkingsregister. Aan de hand hiervan kan ik de juistheid van de gegevens controleren en de nodige correcties aanbrengen, maar bovenal vormen deze stukken een bron van nieuwe gegevens.
Waardevolle aanvullingen op dit alles zijn aangeleverd door Coenraad Vrouwenvelder, voornamelijk afkomstig van Familysearch (zie: "Bronnen").

Voor gegevens niet door documenten ondersteund geldt dat deze vaak is verkregen uit betrouwbare databases met bronvermelding, maar het is ondoenlijk heel Nederland af te stropen naar de documenten. Een ander deel van de niet gedocumenteerde informatie is afkomstig van familieleden of uit stambomen van derden, men mag aannemen dat daarvan het juistheidsgehalte redelijk is.
Anders gezegd: de stamboom wordt nu stukje bij beetje werkelijk genealogisch wetenschappelijk.

Opdat u zelf kan zien welke gegevens door documenten ondersteund worden heb ik die op de website beschikbaar gesteld. De meeste stukken zijn goed leesbaar en interessant vanwege de details die daarin te lezen zijn.
Een praktische gebruiksaanwijzing voor die documenten vindt u onderaan deze pagina.

*) N.B. Voor gegevens die niet op de pagina zelf door documenten ondersteund zijn,
vindt u in veel gevallen de bewijsstukken op de vervolgpagina!

U kunt helpen zoeken...

Van een aantal personen zijn de familiebanden onbekend, wellicht kunt u daar informatie over verschaffen. Gelieve hieromtrent de pagina "Opsporing verzocht" te raadplegen.

Privacy

De stamboom die publiekelijk weergegeven wordt omvat uitsluitend generaties waarvan geen leden meer in leven zijn. Bij twijfel worden gegevens een eeuw lang na de geboortedatum afgeschermd.
De totaliteit van de beschikbare gegevens, inclusief de in leven zijnde generaties en foto's, is uitsluitend toegankelijk voor afstammelingen van de familie Gelauff.

Om misbruik door derden uit te sluiten worden nieuwe inschrijvingen door mijzelf beoordeeld.
Bij twijfel over de identiteit van een aspirant-lid, zal ik trachten informatie in te winnen.

Als familieleden worden beschouwd:

  • alle personen die als GELAUFF geboren zijn,
  • aangetrouwde familieleden en kinderen,
  • samenwonende levenspartners en geadopteerde kinderen,
  • afstammelingen van personen die als GELAUFF geboren zijn.

Eenieder die zich wenst te inschrijven worden verzocht contact op te nemen.

Gebruiksaanwijzing stamboom en documenten

prev next bladeren tussen vertakkingen
plus klik voor akte, trouwboekje, advertentie
kaart waarvan register of trouwboekje op de pagina
link kaart klik voor register
Camera klik voor foto (meestal graftombe)
verloving of ondertrouw
huwelijk
x samenwoning
echtscheiding
overlijden
begrafenis

Wanneer u klikt op een link die naar een document voert, zal deze zich in eerste instantie aan uw venster aanpassen. Vervolgens kunt u op het loepje in de linker bovenhoek klikken om het document op ware grootte weer te geven, idem om hem weer aan het venster aan te passen.
Waar er meerdere documenten op één pagina staan, kunt u bladeren of een slideshow starten m.b.v. de knoppen rechtsonder. Bladeren kan ook door links of rechts op het document zelf te klikken.
Om het document te sluiten kunt u:

  • klikken op het kruisje rechtsonder,
  • buiten het document op de pagina klikken,
  • op uw toetsenbord “Escape” indrukken
    (bijvoorbeeld wanneer het document het gehele venster beslaat).

Tot slot kunnen deze informatiebladen u helpen bij het lezen van de gezinskaarten van het bevolkingregister:

  Afkortingen Bevolkingsregister
  Kolommen Bevolkingsregister

Stuur uw aanvullingen

U wordt van harte uitgenodigd
Stuur aanvullende informatie in!
Correcties zijn uiteraard eveneens welkom.

Lees ook :

De familiebanden van een aantal personen blijven vooralsnog onbekend,
weet u daar meer over?
Opsporing verzocht!

Facebook
Youtube
GELAUFF.COM