Gelauff Arbor consanguinitatis

Algemeen Handelsblad 03 02 1948Lees hier - in sommige gevallen lees en huiver - over opmerkelijke belevenissen van musketier Johann Gottfried Gehlauff, zijn echtgenote schoenmakersdochter Johanna Eva Elisabeth Fleischerin en dier nazaten.
Nieuwe, spannende geschiedenissen worden regelmatig toegevoegd.

Stuur uw verhaal in

Iets opmerkelijks te melden in uw familie?

Stuur uw verhaal in

Ansichkaart met het oude altaar23 februari 2012 was de 250ste trouwdag van musketier Johann Gottfried Gehlauff en schoenmakersdochter Johanna Eva Elisabeth Fleischerin.
Als dit huwelijk niet had plaatsgevonden…

…zouden zijn zonen koerier Johan Georg Gelauff en spekslager Andreas Gelaŭff niet naar Nederland getrokken zijn en zou hun Saksische moeder niet in Amsterdam ter ziele gegaan zijn.

…zou Zijne Kooninglijke Hooghijd Koning Willem I, de Heere Princse van Oranje, Souverijn Vorst den Vereenigen Nederland niet genoten hebben van het landenspek, het maager spek, de ham en de ossentongen, de rolpens, de rookworst en de Franse worst van de voornoemde spekslager, waarvan factuur.

Gerstungen1Op 23 februari 1762 werden Johann Gottfried Gehlauff, musketier, en schoenmakersdochter Johanna Eva Elisabeth Fleischerin in Gerstungen in de echt verbonden.

Dit is het belangrijkste resultaat van onze eerste speurtocht in en rond Gerstungen van 9 tot 14 juni 2011 met als hoogtepunten bezoeken aan het Landeskirchenarchiv en de kerk waar het huwelijk plaats vond en de vondst van documenten die het bestaan van musketier bevestigen.

Weet u meer?

Stuur aanvullende informatie in!

Correcties zijn uiteraard eveneens welkom.

Lees ook

De familiebanden van een aantal personen blijven vooralsnog onbekend, weet u daar meer over?

Raadpleeg de pagina Gezocht

Panel

Tools

Zoeken

Ledenruimte

Inloggen voor gegevens van levende generaties.

Doneer

Uw gift helpt me te blijven doorwerken aan de stamboom.
Doneer met uw bankpas, creditcard of PayPal account.


Welkom bij de stamboom van de familie Gelauff

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd.
Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. U wordt hierbij verzocht om met het gebruik daarvan in te stemmen.