Gelauff Arbor consanguinitatis

Gerstungen1De naam Gelauff komt uit Duitsland, maar bestaat daar niet en betekent ook niets in de Duitse taal.
De enige bekende vermeldingen van die naam in Duitsland zijn die van het huwelijk van onze stamvader en musketier Johann Gottfried Gehlauff die in 1762 trouwde in Gerstungen (Saksen, het huidige Thüringen) en van Johan Philip Gelauff in documenten over het hierna genoemde leger van stadhouder Willem IV.

Wel werden ingeschreven in Altenburg, 200 kilometer oostelijk van Gerstungen:
Johann Christian Gehlauff, schoenmaker, ingeschreven op 26-10-1763,
Johann Ernst Gehlauf, bakkersgezel, ingeschreven op 04-07-1822.
(Bron: pdfDie Bürgerbücher der Stadt Altenburg in Thüringen 1700–18381.14 MB)
Vandaag de dag vinden we in het Duitse telefoonboek ene Friedrich Gehlauf terug, woonachtig in Lilienthal nabij Bremen.

Een vreemde, op het oog nietszeggende naam, waar komt die vandaan of anders gezegd: waar komen WIJ vandaan?

Slot Oranienstein bij DietzTijden de Zevenjarige Oorlog werd door stadhouder Willem IV een legertje naar Dietz in Nassau gestuurd.
Willem IV was toen nog woonachtig te Leeuwarden.
Hij werd de erfprins van Oranje-Nassau na het overlijden van de kinderloze stadhouder Willem III.
De Pruizische Nassau's wilden Nassau-Dietz en Dillenburg in het huidige Rheinland-Pfalz inpikken.
Dat werd door dat legertje voorlopig voorkomen. Zij bleven daar enkele jaren.

Rond 1761 werd in dat Dietz Johan Philip Gelauff geboren.
Naar zijn eigen zeggen was zijn echte naam Philip Geelof.
Johan Philip Geelof (Gelauff) overleed op 29 juli 1814 te Leeuwarden.
Op de overlijdensakte werd hij Philip Zijlhoff genoemd, wat door de Rechtbank van Eerste Aanleg op 27 augustus 1830 is gerectificeerd.

Johan Philip en zijn nageslacht gebruiken ook de volgende namen:
Geelhof, Gelauf, Gielhof, Gilhof, Gielof, Gelof, Jielof, Geelof en Jeelof.

De GeelhofDe enige van al deze namen die iets betekent is Geelhof, de "gemoderniseerde" naam van een oude vroon of ambachtshoeve in het huidige Belgie in de omgeving van Kruibeke.
Daar staat nu nog een boerderij met die naam die van het jaar 1641 dateert, alhoewel het oorspronkelijke landgoed veel ouder zou zijn (zie foto en https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/17629).
De naam Geelhof sluit aan bij de namen die door Johan Philip en zijn nageslacht gebruikt worden, waarbij de naam Ge(h)lauff er een verduitsing van zou kunnen zijn.

Onze stamvader en musketier Johann Gottfried Gehlauff trouwde in 1762 in Gerstungen, 200 kimometer noordoostelijk van Dietz, met Johanna Eva Elisabeth Fleischerin, in 1739 te Gerstungen geboren.
Is de overeenkomst in de achternaam toeval of was hij de vader van Johan Philip?
In dat geval zouden zijn zonen Johan Georg Gelauff (1763) en Andreas (Andries) Gelaŭff (1766) broers of meer waarschijnlijk halfbroers van Johan Philip zijn.
Maar ja, blijft over schoenmaker Johann Christian Gehlauff ingeschreven op 26-10-1763 in Aaltenburg.
In theorie zou hij een broer van Johann Gottfried en/of vader van Johan Philip kunnen zijn.

Deze theorieën over herkomst van de naam en een mogelijke familieband van Johan Philip en Johann Gottfried zijn en blijven uiteraard gissingen met onbeantwoorde vragen.
Vooralsnog is er geen enkel concrete antwoord, laat staan bewijs, voor de juistheid ervan gevonden.

Weet u meer?

Stuur aanvullende informatie in!

Correcties zijn uiteraard eveneens welkom.

Lees ook

De familiebanden van een aantal personen blijven vooralsnog onbekend, weet u daar meer over?

Raadpleeg de pagina Gezocht

Panel

Tools

Zoeken

Ledenruimte

Inloggen voor gegevens van levende generaties.

Doneer

Uw gift helpt me te blijven doorwerken aan de stamboom.
Doneer met uw bankpas, creditcard of PayPal account.


Welkom bij de stamboom van de familie Gelauff

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd.
Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. U wordt hierbij verzocht om met het gebruik van cookies in te stemmen.