Gelauff Arbor consanguinitatis

Hoe kan ik de site gebruiken, bijv. documenten bekijken?

Gebruikte symbolen
Terug naar laatstbezochte pagina
Uitsluitend voor leden
  naar het voorgeslacht
  naar het nageslacht
klik voor akte, trouwboekje, advertentie
waarvan document elders op de pagina
klik voor register
klik voor foto (meestal graftombe)
~ gedoopt
verloving, huwelijksaankodiging, ondertrouw of burgerlijke staat onbekend
huwelijk
& samenwoning, vrije verbintenis
scheiding
overlijden
uitvaart

Wanneer u klikt op een link die naar een document voert, zal deze zich aan uw venster aanpassen. Door rechts te klikken op een grote afbeelding kunt u de afbeelding opslaan op uw computer of afzonderlijk weergeven (om de afbeelding beter te kunnen lezen).
Waar er meerdere documenten op één pagina staan, kunt u bladeren m.b.v. de knoppen rechtsonder.
Om het document te sluiten kunt u klikken op het kruisje rechtsonder de foto of op uw toetsenbord “Escape” indrukken.

Tot slot kunnen deze informatiebladen u helpen bij het lezen van de gezinskaarten van het bevolkingregister:

pdf  Afkortingen Bevolkingsregister
pdf  Kolommen Bevolkingsregister

Hoe is de stamboom tot stand gekomen en wat is de wetenschappelijke waarde?

Zie ook: Bronnen

Aanvankelijk was de stamboom op deze site opgebouwd uit een eenvoudig lijstje dat samengesteld was door mijn oom Rinus en doorgegeven aan mijn broer Peter. Deze lijst bestond voornamelijk uit één rechte lijn van Johann Gottfried uit Gerstungen en diens zoon Andreas tot aan ons gezin.
Stukje bij beetje heb ik de gegevens vergeleken en aangevuld met gegevens uit o.a. stambomen van aangetrouwde familieleden. Het geheel bleef toch weinig wetenschappelijk aangezien ik niet over de bronnen van de gegevens beschikte.

Een flinke stap in het uitbreiden van de stamboom was het invoegen van de familielijn van Eelco, die afstamt van een andere zoon van Andreas. Gaandeweg hebben ook anderen informatie aangeleverd, waaronder zelfs enkele personen die slechts zijdelings met de familie Gelauff van doen hebben. Maar ook daar beschikte ik niet over de bronnen.

Wapen GerstungenIn juni 2011 heb ik de kerkelijke archieven in Thüringen bezocht en daar het eerste harde bewijs voor het bestaan van Johann Gottfried gevonden. Van Andreas was echter geen spoor te vinden. Aangezien Johann Gottfried militair was, heb ik op 14 juli 2011 het staatsarchief van Weimar aangeschreven, het wachten is op antwoord.
Thuisgekomen na mijn reis naar Thüringen vond ik in de akte van het tweede huwelijk van Andreas een redelijk hard bewijs voor diens verwantschap met Johann Gottfried: Andreas heeft t.a.v. de Haagse burgerlijke stand “solemneel” verklaard de zoon van Johann Gottfried te zijn en heeft een akte betreffende het overlijden van zijn ouders op laten maken door het Notariaat van het Haagse Vredegerecht. Overigens wordt in de overlijdensakte van Andreas nog eens bevestigd dat hij in Gerstungen niet bekend was. Ook hierover wacht ik op antwoord uit Duitsland.

Aangespoord door de vondst van de eerste echte bewijzen heb ik in juli 2011 de Haagse en Amsterdamse gemeentearchieven nageplozen en beschik nu over tientallen akten en gezinskaarten uit het bevolkingsregister. Aan de hand hiervan kan ik de juistheid van de gegevens controleren en de nodige correcties aanbrengen, maar bovenal vormen deze stukken een bron van nieuwe gegevens.
Waardevolle aanvullingen op dit alles zijn aangeleverd door Coenraad Vrouwenvelder, voornamelijk afkomstig van Familysearch (zie: "Bronnen").

Voor gegevens niet door documenten ondersteund geldt dat deze vaak is verkregen uit betrouwbare databases met bronvermelding, maar het is ondoenlijk heel Nederland af te stropen naar de documenten. Een ander deel van de niet gedocumenteerde informatie is afkomstig van familieleden of uit stambomen van derden, men mag aannemen dat daarvan het juistheidsgehalte redelijk is.
Anders gezegd: de stamboom wordt nu stukje bij beetje werkelijk genealogisch wetenschappelijk.

Opdat u zelf kan zien welke gegevens door documenten ondersteund worden heb ik die op de website beschikbaar gesteld. De meeste stukken zijn goed leesbaar en interessant vanwege de details die daarin te lezen zijn.

*) N.B. Voor gegevens die niet op de pagina zelf door documenten ondersteund zijn, vindt u in veel gevallen de bewijsstukken op de vervolgpagina!

Hoe staat het met de privacy?

De stamboom die publiekelijk weergegeven wordt omvat uitsluitend generaties waarvan geen leden meer in leven zijn.
Bij twijfel worden gegevens een eeuw lang na de geboortedatum afgeschermd.
De totaliteit van de beschikbare gegevens, inclusief de in leven zijnde generaties, is uitsluitend toegankelijk voor leden.

Zie ook: Privacyverklaring.

Hoe kan ik lid worden?

Leden van de familie Gelauff kunnen hier toegang aanvragen.
Eenieder die meent een andere goede reden te hebben om lid te kunnen worden wordt verzocht contact op te nemen.

Als familieleden worden beschouwd:

  • alle personen die als GELAUFF geboren zijn,
  • aangetrouwde familieleden en kinderen,
  • samenwonende levenspartners en geadopteerde kinderen,
  • afstammelingen van personen die als GELAUFF geboren zijn.

Eenieder die aan bovenstaande criteria voldoet kan hier toegang aanvragen.
NB: uw aanvraag wordt eerst door de administrator beoordeeld, u krijgt daarvan bericht.

Wat doen die vreemde eenden daar bovenaan de pagina?

Wappen GerstungenWapen Den Haag

Om te beginnen zijn het natuurlijk geen eenden, maar ooievaars.
De ooievaar links is het wapen van Gerstungen, waar musketier Johann Gottfried Gehlauff trouwde en waar zijn vrouw Eliabeth Fleischerin zijn zoon Andreas het leven schonk.
De ooievaar rechts is het wapen van Den Haag, waar de laatste, spekslager Andreas, zich vestigde.
Is het toeval, die twee ooievaars, of werd Andreas aangetrokken door de Haagse ooievaar? Hij kan het ons niet meer vertellen.

Kan ik ergens mee helpen?

Uiteraard is alle aanvullende informatie, inclusief documenten en foto's, van harte welkom. Neem daarvoor hier contact op.

Van een aantal personen zijn de familiebanden onbekend, wellicht kunt u daar informatie over verschaffen.
Gelieve hieromtrent de pagina "Gezocht" te raadplegen.

Panel

Tools

Zoeken

Ledenruimte

Inloggen voor gegevens van levende generaties.

Doneer

Uw gift helpt me te blijven doorwerken aan de stamboom.
Doneer met uw bankpas, creditcard of PayPal account.

Welkom bij de stamboom van de familie Gelauff

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd.
Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. U wordt hierbij verzocht om met het gebruik daarvan in te stemmen.