Gelauff Arbor consanguinitatis

...een musketier in Saksen...

Johann Gottfried Gehlauff
Musketier
† < 1783

Traubuch Gerstungen (Copulierte) 1742-1762 Prinz Gotha Infantry Grenadier Traubuch Gerstungen (Copulierte) 1742-1762
∞ 23-02-1762 Gerstungen, Sachsen, het huidige Thüringen

Johanna Eva Elisabeth Fleischer
04-04-1739 ~ 06-04-1739 Gerstungen
† October 1809 Amsterdam

„Johann Gottfried Gehlauff, Mousquetier unter dem Prinz Gothaischen Infanterie Regiment und des Herrn Capitain Hübners Compagnie, und Jungfrau Eva Elisabeth Fleischerin, Meister Jo. Wilh(?) Fleischers, Schumachers allhier ehelich ander Tochter, sind na pro… Trauschein des Herrn Ober von Pfortl, Obrist-Lieuten. und Commandants obgedachten Regiments, in der Kirche vor dem heiligen Altar den 23 Febr. copuliert worden.“

Laat de vrouw of man opstaan die in staat is alle opmerkelijke, verrassende en vaak verre van gemakkelijke levens op schrift te stellen van de nazaten van musketier Johann Gottfried Gehlauff, in de Kerk voor het Heilige Altaar gecopuleerd met schoenmakersdochter Johanna Eva Elisabeth Fleischer op 23 februari 1762 te Gerstungen.

Gerstungen in ooievaarsvlucht

Op de gevel van het kasteel van Gerstungen prijkt sinds ± 1600 een ooievaarsnest, een van de oudste in de regio. De ooievaar is het embleem van de stad en hoofdmoot van het Gerstunger wapen.

Vanuit hun nest kijken de ooievaars uit op de Katharinakerk, waar musketier Johann Gottfried Gehlauff in 1762 trouwde. Behalve het altaar is sinds die tijd nagenoeg alles hetzelfde gebeleven.

In 2011 hebben wij het genoegen beleefd de kerk te bezoeken, een pakkend moment wat onwisbaar in het geheugen geprent is. Het is dan ook een groot plezier u nu een kijkje op Gerstungen in ooievaarsvlucht te kunnen presenteren.

Alles over Gerstungen
Panel

Tools

Zoeken

Ledenruimte

Inloggen voor gegevens van levende generaties.

Doneer

Uw gift helpt me te blijven doorwerken aan de stamboom.
Doneer met uw bankpas, creditcard of PayPal account.

Welkom bij de stamboom van de familie Gelauff

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd.
Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. U wordt hierbij verzocht om met het gebruik daarvan in te stemmen.