Gelauff Arbor consanguinitatis

Algemeen Handelsblad 03 02 1948Lees hier - in sommige gevallen lees en huiver - over opmerkelijke belevenissen van musketier Johann Gottfried Gehlauff, zijn echtgenote schoenmakersdochter Johanna Eva Elisabeth Fleischerin en dier nazaten.
Nieuwe, spannende geschiedenissen worden regelmatig toegevoegd.

Stuur uw verhaal in

Iets opmerkelijks te melden in uw familie?

Stuur uw verhaal in

thumb 24 12 1983 Leeuwarder Courant Theo Jeelofs kerstfeest aan de Birmaspoorweg 155px

Tjeerd Wijtse Jeelof (1906), roepnaam Theo, is een afstammeling van Johan Philip Gelauff (1761), een tijdgenoot van onze stamvader Johann Gottfried Gehlauff (∞ 1762). Waren die laatste twee familie van elkaar, of zelfs (half-)broers? Daarover is vooralsnog niets bekend.

Theo werd in 1929 ter beschikking gesteld van de Gouverneur Generaal van Nederlands-Indië om daar benoemd te worden tot onderwijzer. In 1941 gemobiliseerd, werd hij in maart 1942 door de Japanners krijgsgevangene gemaakt en werkte, samen met o.a. Wim Kan, aan de Birmaspoorweg.

In een pdfinterview in de Leeuwarder Courant van 24-12-1983 vertelt hij over zijn leven en zijn krijgsgevangenschap.
Onder andere zegt hij af te stammen van een familie Gelauff die in 1723, tegelijkertijd met de families Schmelzer en Colijn, uit Salzburg zou zijn verdreven.

2004 Erik Gelauff - Kapot van de kouRalph Tuijn (32), Mike Tuijn (34) en Erik Gelauff (39) uit Castricum mountainbiken vanaf 19 december een kleine twee maanden over de langste ijsrivier ter wereld, de Lena. Zij willen 3800 kilometer afleggen en daarmee het wereldafstandrecord fietsen over ijs veroveren.
Tijdens de tocht over de gigantische, bevroren rivier in Rusland komen de expeditieleden op de eerste tweeduizend kilometer om de paar dagen een dorp of kleine stad tegen waar ze voedsel kunnen inslaan. Tijdens de laatste 1800 kilometer liggen de dorpen soms op twee weken reizen van elkaar. "Dat is afzien, maar ook heel leuk", zegt Ralph Tuijn.

1816 Krijgsraad Christiaan Georg Gelauff Proces VerbaalOp 6 mei 1816 wordt Christiaan Georg Gelauff, Fuselier in de Depot Compagnie van het 14e Battaillon Infanterie Nationale Militie, zoon van Johan Georg Gelauff (± 1763) en kleinzoon van musketier Johann Gottfried Gehlauff, in Amsterdam gearresteerd, nadat hij vanuit zijn garnizoensplaats Hoorn daarheen vertrokken was "zonder eenige verlofpas of permissie hoegenaamd".

Op vrijdag 14 juni van hetzelfde jaar wordt hij door de krijgsraad daarom veroordeeld "om met Ontneming van de Kokarde voor het front van de Parade, en Verbod van dezelve gedurende den tijd van Een Half jaar te mogen dragen, voorts met Rietslagen ter Discretie van Officieren Commissarissen te worden".

pdfProces Verbaal, Notulen Krijgsraad en Vonnis

Storchennest GerstungenOp de gevel van het kasteel van Gerstungen prijkt sinds ± 1600 een ooievaarsnest, een van de oudste in de regio. De ooievaar is het embleem van de stad en hoofdmoot van het Gerstunger wapen.

Vanuit hun nest kijken de ooievaars uit op de Katharinakerk, waar musketier Johann Gottfried Gehlauff in 1762 trouwde. Behalve het altaar is sinds die tijd nagenoeg alles hetzelfde gebeleven.

In 2011 hebben wij het genoegen beleefd de kerk te bezoeken, een pakkend moment wat onwisbaar in het geheugen geprent is. Het is dan ook een groot plezier u nu een kijkje op Gerstungen in ooievaarsvlucht te kunnen presenteren.

Germania 1751Was soldaat Johan Philip een zoon van musketier Johann Gottfried?
Niet onmogelijk, maar ook niet klakkeloos aan te nemen, vooral als je datums en de verplaatsingen op de kaart bekijkt en ze tegen het licht van de geschiedenis houdt.

We blijven zoeken!

De verplichte achternaam

Code Napoleon of Code CivilTijdens de Franse tijd van 1795 tot 1813, ook wel de Frans-Bataafse tijd genoemd, was het grootste deel van Nederland een vazalstaat was van Frankrijk en vanaf 1810 een onderdeel van het Eerste Franse Keizerrijk.
Napoleon heeft veel sporen achtergelaten in ons dagelijks leven tijdens zijn keizerschap over Holland, o.a. door de invoering van de burgerlijke stand.

De GeelhofDe naam Gelauff komt uit Duitsland, maar bestaat daar niet en betekent ook niets in de Duitse taal.
Een vreemde, op het oog nietszeggende naam, waar komt die vandaan of anders gezegd: waar komen WIJ vandaan?
Volgens sommigen zou dat een boerderij in België kunnen zijn: De Geelhof.

19011027 Het volk 27 10 1901In oktober 1901 wordt Karel Coenraad Gelauff (1877), verdacht van medeplichtigheid aan diefstal, samen met drie vrienden gearresteerd. Hij zou, welbewust van de herkomst van het geld, met zijn kameraden de buit van een diefstal gedeeld hebben.

Haagsche courant 29-06-1801 - Het oudst bekende krantenbericht betreffende een GelauffIn de Haagsche courant van 29-06-1801, 06-07-1801 en 10-07-1801 verschijnen oproepen omtrent Johan Georg Gelauff (± 1763), zoon van musketier Johann Gottfried Gehlauff. De oproepen betreffen het faillissement van Johan Georg en is gericht aan zijn crediteuren en debiteuren.
Het is het oudst bekende krantenbericht betreffende een Gelauff.

Op zich niet bijzonder opmerkelijk, maar dit zijn zonen Johan Frederik Christiaan en Dirk zullen later recht doen aan de uitdrukking "Zo vader, zo zoon".
Lees hiervoor het relaas van Johan Frederik Christiaan Gelauff, veroordeeld tot de straffe des doods.

Affiches annonces et avis divers d Amsterdam Advertentien aankondigingen en verschillende berigten van AmsterdamEen andere zoon, Christiaan Georg, wordt door de krijgsraad veroordeeld tot o.a. rietslagen, lees hier meer.

Drie jaar voor zijn dood vergeet Johan Georg zijn pensioen af te halen, dan wel verkeert in onwetenheid hieromtrent.

Algemeen Dagblad 22-10-1842De gebroeders Johan Frederik Christiaan Gelauff (1800) en Dirk Gelauff (1808), kleinzonen van musketier Johann Gottfried Gehlauff, hebben samen een kleermakerij en winkel.
Na een brand in de gemeenschappelijke winkel wordt hun vennootschap ontbonden en gaat ieder vervolgens zijn eigen weg, in dezelfde branche. Beiden gaan vervolgens failliet en bij Johan Frederik Christiaan "breekt" er wederom brand uit. Die laatste brand resulteert uiteindelijk in een doodvonnis voor Johan Frederik Christiaan.

Ansichkaart met het oude altaar23 februari 2012 was de 250ste trouwdag van musketier Johann Gottfried Gehlauff en schoenmakersdochter Johanna Eva Elisabeth Fleischerin.
Als dit huwelijk niet had plaatsgevonden…

…zouden zijn zonen koerier Johan Georg Gelauff en spekslager Andreas Gelaŭff niet naar Nederland getrokken zijn en zou hun Saksische moeder niet in Amsterdam ter ziele gegaan zijn.

…zou Zijne Kooninglijke Hooghijd Koning Willem I, de Heere Princse van Oranje, Souverijn Vorst den Vereenigen Nederland niet genoten hebben van het landenspek, het maager spek, de ham en de ossentongen, de rolpens, de rookworst en de Franse worst van de voornoemde spekslager, waarvan factuur.

Gerstungen1Op 23 februari 1762 werden Johann Gottfried Gehlauff, musketier, en schoenmakersdochter Johanna Eva Elisabeth Fleischerin in Gerstungen in de echt verbonden.

Dit is het belangrijkste resultaat van onze eerste speurtocht in en rond Gerstungen van 9 tot 14 juni 2011 met als hoogtepunten bezoeken aan het Landeskirchenarchiv en de kerk waar het huwelijk plaats vond en de vondst van documenten die het bestaan van musketier bevestigen.

Weet u meer?

Stuur aanvullende informatie in!

Correcties zijn uiteraard eveneens welkom.

Lees ook

De familiebanden van een aantal personen blijven vooralsnog onbekend, weet u daar meer over?

Raadpleeg de pagina Gezocht

Panel

Tools

Zoeken

Ledenruimte

Inloggen voor gegevens van levende generaties.

Doneer

Uw gift helpt me te blijven doorwerken aan de stamboom.
Doneer met uw bankpas, creditcard of PayPal account.

Welkom bij de stamboom van de familie Gelauff

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd.
Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. U wordt hierbij verzocht om met het gebruik daarvan in te stemmen.