Gelauff Arbor consanguinitatis

Algemeen Handelsblad 03 02 1948Lees hier - in sommige gevallen lees en huiver - over opmerkelijke belevenissen van musketier Johann Gottfried Gehlauff, zijn echtgenote schoenmakersdochter Johanna Eva Elisabeth Fleischerin en dier nazaten.
Nieuwe, spannende geschiedenissen worden regelmatig toegevoegd.

Stuur uw verhaal in

Iets opmerkelijks te melden in uw familie?

Stuur uw verhaal in

Gerstungen in ooievaarsvlucht

Het ooievaarsnest op de gevel van het kasteel van Gerstungen is een van de oudste in de regio. De eerste vestiging is door het Ooievaarskroniek van de plaatselijke vereniging voor milieubescherming geschat op 1600.

De kerk op de video is de Katharinakerk, waar Johann Gottfried Gehlauff in 1762 trouwde.
Sindsdien is nagenoeg alleen het altaar gemoderniseerd.

Germania 1751Was soldaat Johan Philip een zoon van musketier Johann Gottfried?
Niet onmogelijk, maar ook niet klakkeloos aan te nemen, vooral als je datums en de verplaatsingen op de kaart bekijkt en ze tegen het licht van de geschiedenis houdt.

We blijven zoeken!

De verplichte achternaam

Code Napoleon of Code CivilTijdens de Franse tijd van 1795 tot 1813, ook wel de Frans-Bataafse tijd genoemd, was het grootste deel van Nederland een vazalstaat was van Frankrijk en vanaf 1810 een onderdeel van het Eerste Franse Keizerrijk.
Napoleon heeft veel sporen achtergelaten in ons dagelijks leven tijdens zijn keizerschap over Holland, o.a. door de invoering van de burgerlijke stand.

De GeelhofDe naam Gelauff komt uit Duitsland, maar bestaat daar niet en betekent ook niets in de Duitse taal.
Een vreemde, op het oog nietszeggende naam, waar komt die vandaan of anders gezegd: waar komen WIJ vandaan?
Volgens sommigen zou dat een boerderij in België kunnen zijn: De Geelhof.

19011027 Het volk 27 10 1901In oktober 1901 wordt Karel Coenraad Gelauff (1877), verdacht van medeplichtigheid aan diefstal, samen met drie vrienden gearresteerd. Hij zou, welbewust van de herkomst van het geld, met zijn kameraden de buit van een diefstal gedeeld hebben.

Uitreiking oorkondeOp donderdag 30 juni 2016 heeft de regering van Chili een oorkonde uitgereikt aan 13 Nederlanders als dankbaarheid voor hun solidariteit, politieke empathie en directe betrokkenheid in het verdedigen van de rechten van de mens en een positieve opvang van de Chileense vluchtelingen in de jaren '70 en '80 hier in Nederland.

Eén van de personen die deze oorkonde ontving was Peter Gelauff (1940). Peter was van 1964 tot 1969 in Chili als priesterstudent werkzaam en heeft zich daarna jarenlang ingezet als lid van het Chili Komitee en voor Latijns Amerika in bredere zin. Ook werd hij door de VN uitgezonden als verkiezingswaarnemer. Heden ten dage gepensioeneerd is hij werkzaam als literair vertaler.
In "De Leerschool" beschrijft hij de moeilijkheden die hij ondervond in de eerste tijd van zijn verblijf in Chili.

18010629 Haagsche courant 29 06 1801In de Haagsche courant van 29-06-1801, 06-07-1801 en 10-07-1801 verschijnen oproepen omtrent Johan Georg Gelauff (± 1763), zoon van musketier Johann Gottfried Gehlauff. De oproepen betreffen het faillissement van Johan Georg en is gericht aan zijn crediteuren en debiteuren.
Het is het oudst bekende krantenbericht betreffende een Gelauff.

Affiches annonces et avis divers d Amsterdam Advertentien aankondigingen en verschillende berigten van AmsterdamOp zich niet bijzonder opmerkelijk, maar dit faillissement zal later recht doen aan de uitdrukking "Zo vader, zo zoon".
Lees hiervoor het relaas van Johan Frederik Christiaan Gelauff, veroordeeld tot de straffe des doods.

Drie jaar voor zijn dood vergeet Johan Georg zijn pensioen af te halen, dan wel verkeert in onwetenheid hieromtrent.

Algemeen Dagblad 22-10-1842De gebroeders Johan Frederik Christiaan Gelauff (1800) en Dirk Gelauff (1808), kleinzonen van musketier Johann Gottfried Gehlauff, hebben samen een kleermakerij en winkel.
Na een brand in de gemeenschappelijke winkel wordt hun vennootschap ontbonden en gaat ieder vervolgens zijn eigen weg, in dezelfde branche. Beiden gaan vervolgens failliet en bij Johan Frederik Christiaan "breekt" er wederom brand uit. Die laatste brand resulteert uiteindelijk in een doodvonnis voor Johan Frederik Christiaan.

Ansichkaart met het oude altaar23 februari 2012 was de 250ste trouwdag van musketier Johann Gottfried Gehlauff en schoenmakersdochter Johanna Eva Elisabeth Fleischerin.
Als dit huwelijk niet had plaatsgevonden…

…zouden zijn zonen koerier Johan Georg Gelauff en spekslager Andreas Gelaŭff niet naar Nederland getrokken zijn en zou hun Saksische moeder niet in Amsterdam ter ziele gegaan zijn.

…zou Zijne Kooninglijke Hooghijd Koning Willem I, de Heere Princse van Oranje, Souverijn Vorst den Vereenigen Nederland niet genoten hebben van het landenspek, het maager spek, de ham en de ossentongen, de rolpens, de rookworst en de Franse worst van de voornoemde spekslager, waarvan factuur.

Gerstungen1Op 23 februari 1762 werden Johann Gottfried Gehlauff, musketier, en schoenmakersdochter Johanna Eva Elisabeth Fleischerin in Gerstungen in de echt verbonden.

Dit is het belangrijkste resultaat van onze eerste speurtocht in en rond Gerstungen van 9 tot 14 juni 2011 met als hoogtepunten bezoeken aan het Landeskirchenarchiv en de kerk waar het huwelijk plaats vond en de vondst van documenten die het bestaan van musketier bevestigen.

Weet u meer?

Stuur aanvullende informatie in!

Correcties zijn uiteraard eveneens welkom.

Lees ook

De familiebanden van een aantal personen blijven vooralsnog onbekend, weet u daar meer over?

Raadpleeg de pagina Gezocht

Panel

Tools

Zoeken

Ledenruimte

Inloggen voor gegevens van levende generaties.

Doneer

Uw gift helpt me te blijven doorwerken aan de stamboom.
Doneer met uw bankpas, creditcard of PayPal account.


Welkom bij de stamboom van de familie Gelauff

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd.
Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. U wordt hierbij verzocht om met het gebruik van cookies in te stemmen.