Gelauff Arbor consanguinitatis

1816 Krijgsraad Christiaan Georg Gelauff Proces VerbaalOp 6 mei 1816 wordt Christiaan Georg Gelauff, Fuselier in de Depot Compagnie van het 14e Battaillon Infanterie Nationale Militie, zoon van Johan Georg Gelauff (± 1763) en kleinzoon van musketier Johann Gottfried Gehlauff, in Amsterdam gearresteerd, nadat hij vanuit zijn garnizoensplaats Hoorn daarheen vertrokken was "zonder eenige verlofpas of permissie hoegenaamd".

Op vrijdag 14 juni van hetzelfde jaar wordt hij door de krijgsraad daarom veroordeeld "om met Ontneming van de Kokarde voor het front van de Parade, en Verbod van dezelve gedurende den tijd van Een Half jaar te mogen dragen, voorts met Rietslagen ter Discretie van Officieren Commissarissen te worden".

pdfProces Verbaal, Notulen Krijgsraad en Vonnis

Weet u meer?

Stuur aanvullende informatie in!

Correcties zijn uiteraard eveneens welkom.

Lees ook

De familiebanden van een aantal personen blijven vooralsnog onbekend, weet u daar meer over?

Raadpleeg de pagina Gezocht

Panel

Tools

Zoeken

Ledenruimte

Inloggen voor gegevens van levende generaties.

Doneer

Uw gift helpt me te blijven doorwerken aan de stamboom.
Doneer met uw bankpas, creditcard of PayPal account.

Welkom bij de stamboom van de familie Gelauff

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd.
Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. U wordt hierbij verzocht om met het gebruik daarvan in te stemmen.