Gelauff Arbor consanguinitatis

Ansichkaart met het oude altaar23 februari 2012 is de 250ste trouwdag van musketier Johann Gottfried Gehlauff en schoenmakerdochter Johanna Eva Elisabeth Fleischerin. Als dit huwelijk niet had plaatsgevonden…

…zouden zijn zonen koerier Johan Georg Gelauff en spekslager Andreas Gelaŭff niet naar Nederland getrokken zijn en zou hun moeder niet in Amsterdam overleden zijn.

…zou Zijne Kooninglijke Hooghijd Koning Willem I, de Heere Princse van Oranje, Souverijn Vorst den Vereenigen Nederland niet genoten hebben van het landenspek, het maager spek, de ham en de ossentongen, de rolpens, de rookworst en de Franse worst van de voornoemde spekslager, waarvan factuur.

…zou genees-, heel- en vroedmeester en chirurgijn Johann Philipp Gottfried Gelauff niet in het hele land zijn tandpoeder en fameuze pillen voor lijders aan de man gebracht hebben.

…zouden de gebroeders, kleermakers en winkeliers Johan Frederik Christiaan Gelauff en Dirk Gelauff niet samen een bedrijf gevoerd hebben.
Nog een geluk: dan zouden ze ook niet failliet gegaan zijn en zou Johan Frederik Christiaan niet ter dood veroordeeld zijn voor brandstichting.

…zou dienstbode Wilhelmina Gelauff, dochter van Andreas, geen plaats gehad hebben in de stamboom van de familie Vrouwenvelder, die teruggaat tot de XIVe eeuw.

…zou spekslager en metselaar Andries Johannes George Gelauff niet drie keer zijn zoon George hebben laten dopen om die binnen enkele maanden te zien overlijden.
Vele andere familieleden zouden eveneens niet hetzelfde lot ondergaan zijn.

…zou Guurtje Bertha Smit, dochter van Anna Gelauff, niet getrouwd zijn met haar neef Nicolaas Bernardus Grolleman, zoon van Lambertha Adriana Gelauff.

…zou waschvrouw en naaister Cornelia Johanna Gelauff niet acht kinderen gebaard hebben zonder ook maar één keer te trouwen.

…zouden broer en zus, timmerman Hermanus Martinus Gelauff en Francina Maria Johanna Gelauff, niet op dezelfde getrouwd zijn dag met zus en broer, werkvrouw Hubertina Theodora van Dongen en schoenmaker Christiaan Petrus van Dongen.

…zou smid George Johannes Gelauff van zijn vrouw Maria Elisabeth van Groningen geen tien kinderen gekregen hebben, waarvan één priester, één zuster en één de vader van de schrijver dezes.
Ook zou hij niet zo nors uit zijn ogen gekeken hebben.

Log in om verder te lezen

…zou uw gastheer Christophorus Anthonius Marinus Maria Gelauff en zijn moeder Cornelia Augustin niet samen, op het kraambed, ternauwernood aan de dood ontsnapt zijn.
Chris zou evenmin sinds 02-02-2002 gelukkig in Frankrijk wonen met zijn echtgenote Josiane en hij zou niet op zoek zijn naar hondertallen opa's en oma's, vaders en moeders, zonen en dochters, kleinzonen en kleindochters, ooms en tantes en neven en nichten.
Ook zou hij zich niet zijn hersens afpijnigen om uit te kunnen vissen of Philip Geelof wel of niet een broer was van Johan Georg Gelauff en Andreas Gelaŭff.

…zou Coenraad Vrouwenvelder geen belangrijke bijdragen hebben geleverd aan de stamboom van de familie Gelauff.

…zou Andreas Gelaŭff, voorvader van de schrijver dezes, nooit zijn naam zo vreemd geschreven hebben:376

Dit is een kleine greep uit de levens van honderden naamgenoten en familieleden.
Laat de vrouw of man opstaan die in staat is alle opmerkelijke, verrassende en vaak verre van gemakkelijke levens op schrift te stellen van de nazaten van musketier Johann Gottfried Gehlauff, in de Kerk voor het Heilige Altaar gecopuleerd met schoenmakersdochter Johanna Eva Elisabeth Fleischerin op 23 februari 1762 te Gerstungen, waarvan akte.

Panel

Tools

Zoeken

Ledenruimte

Inloggen voor gegevens van levende generaties.

Doneer

Uw gift helpt me te blijven doorwerken aan de stamboom.
Doneer met uw bankpas, creditcard of PayPal account.

Welkom bij de stamboom van de familie Gelauff

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd.
Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. U wordt hierbij verzocht om met het gebruik daarvan in te stemmen.