Gelauff Arbor consanguinitatis

Wilhelmina Gelauff
"Maria" (Geelhof, Geloef)
11-09-1823 Den Haag
Dienstbode (Domestique)
† 11-09-1900 Den Haag
Bidprent (Mémento)

Dit kind werd gewettigd door het huwelijk van haar ouders.
(Cet enfant a été légitimé par le mariage de ses parents.)

08-05-1844 Den Haag
Marcus Coenraad Vrouwenfelder
(Vrouwenvelder/Frauenfelder)
23-07-1815 Den Haag
Stoelenmatter (Rempailleur de chaises)
05-01-1875 Den Haag
Bidprent (Mémento)

Zie ook: (Voir aussi :)
http://www.vrouwenvelder.org
http://vrouwenvelder.myheritage.com

Elisabeth Maria Vrouwenvelder
17-05-1845 Den Haag
21-09-1891 Den Haag

Maria Petronella Vrouwenvelder
19-11-1846 Den Haag

Albertus Frederikus Vrouwenvelder
17-08-1848 Den Haag
Letterzetter (Typographe)
11-10-1883 Den Haag

08-11-1871 Den Haag
Maria Helena Bos
12-08-1847 Den Haag
Strijkster (Repasseuse)
20-06-1928 Den Haag

Marcus Coenraad Vrouwenvelder
07-02-1850 Den Haag
Timmerman, stoelenmaker
(Menuisier, chaisier)
03-05-1883 Den Haag

01-05-1872 Den Haag
Wilhelmina van Zwanenburg
17-10-1844 Delft
Dienstbode (Domestique)
13-11-1915 Den Haag

Catharina Wilhelmina Vrouwenvelder
18-06-1851 Den Haag
20-12-1938 Den Haag

Wilhelmus Vrouwenvelder
11-02-1853 Den Haag
23-08-1859 Den Haag

Johannes Vrouwenvelder
11-02-1853 Den Haag
28-08-1859 Den Haag

Herman Albert Vrouwenvelder
02-09-1854 Den Haag
18-06-1875 Den Haag

Elisabeth Louisa Vrouwenvelder
28-01-1856 Den Haag
24-06-1859 Den Haag

Antonette Vrouwenvelder
01-11-1857 Den Haag
14-06-1859 Den Haag

Johannes Vrouwenvelder
31-10-1859 Den Haag
Meubelmaker (Ebéniste)
23-10-1883 Den Haag
Bidprent (Mémento)

Antonetta Vrouwenvelder
02-04-1861 Den Haag
07-02-1891 Den Haag

20-06-1883 Den Haag
Hendrik Johannes Theodorus van der List
31-08-1858 Den Haag
Timmerman (Menuisier)
23-01-1917 Den Haag

Louisa Maria Vrouwenvelder
09-01-1863 Den Haag
09-06-1908 Den Haag

26-08-1891 Den Haag
Daniël Sinjou
11-04-1862 Delft
Broodbakker (Boulanger)
18-09-1941 Den Haag

Henriette Vrouwenvelder
16-05-1864 Den Haag
Naaister (Couturière)
14-06-1945 Den Haag

02-05-1906 Den Haag
Hermanus Bartholomeus Figelet
25-12-1868 Den Haag
Behanger,winkeliersbediende en winkelier
(Tapissier, vendeur et commerçant)
13-09-1933 Den Haag

Willem Frederik Vrouwenvelder
15-05-1868 Den Haag
Huisschilder (Peintre-décorateur)
22-1930 Den Haag

24-04-1895 Den Haag
Johanna Margaretha van der Reep
15-03-1873 Haarlemmermeer
26-02-1910 Den Haag

16-08-1911 Den Haag
Wilhelmina Elisabeth Krul
02-03-1878 Den Haag
16-07-1957 Den Haag

Een flink deel van deze stamboom en soms cruciale informatie is te danken aan Coenraad Vrouwenvelder.
Meer informatie over de familie Vrouwenvelder kunt u vinden op:
Une bonne partie de cet arbre généalogique et des informations cruciales étaient founies par Coenraad Vrouwenvelder.
Vous trouverez plus d'info sur la famille Vrouwenvelder sur :

http://www.vrouwenvelder.org
http://vrouwenvelder.myheritage.com

Einde van deze tak | Fin de branche  

Weet u meer?

Stuur aanvullende informatie in!

Correcties zijn uiteraard eveneens welkom.

Lees ook

De familiebanden van een aantal personen blijven vooralsnog onbekend, weet u daar meer over?

Raadpleeg de pagina Gezocht

Panel

Tools

Zoeken

Ledenruimte

Inloggen voor gegevens van levende generaties.

Doneer

Uw gift helpt me te blijven doorwerken aan de stamboom.
Doneer met uw bankpas, creditcard of PayPal account.

Welkom bij de stamboom van de familie Gelauff

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd.
Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. U wordt hierbij verzocht om met het gebruik daarvan in te stemmen.