Gelauff Arbor consanguinitatis

Haagsche courant 29-06-1801 - Het oudst bekende krantenbericht betreffende een GelauffIn de Haagsche courant van 29-06-1801, 06-07-1801 en 10-07-1801 verschijnen oproepen omtrent Johan Georg Gelauff (± 1763), zoon van musketier Johann Gottfried Gehlauff. De oproepen betreffen het faillissement van Johan Georg en is gericht aan zijn crediteuren en debiteuren.
Het is het oudst bekende krantenbericht betreffende een Gelauff.

Op zich niet bijzonder opmerkelijk, maar dit zijn zonen Johan Frederik Christiaan en Dirk zullen later recht doen aan de uitdrukking "Zo vader, zo zoon".
Lees hiervoor het relaas van Johan Frederik Christiaan Gelauff, veroordeeld tot de straffe des doods.

Affiches annonces et avis divers d Amsterdam Advertentien aankondigingen en verschillende berigten van AmsterdamEen andere zoon, Christiaan Georg, wordt door de krijgsraad veroordeeld tot o.a. rietslagen, lees hier meer.

Drie jaar voor zijn dood vergeet Johan Georg zijn pensioen af te halen, dan wel verkeert in onwetenheid hieromtrent.

Weet u meer?

Stuur aanvullende informatie in!

Correcties zijn uiteraard eveneens welkom.

Lees ook

De familiebanden van een aantal personen blijven vooralsnog onbekend, weet u daar meer over?

Raadpleeg de pagina Gezocht

Panel

Tools

Zoeken

Ledenruimte

Inloggen voor gegevens van levende generaties.

Doneer

Uw gift helpt me te blijven doorwerken aan de stamboom.
Doneer met uw bankpas, creditcard of PayPal account.

Welkom bij de stamboom van de familie Gelauff

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd.
Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. U wordt hierbij verzocht om met het gebruik daarvan in te stemmen.