Gelauff Arbor consanguinitatis

Hendricus Cornelis Gelauff
04-08-1880 Den Haag
Bediende, electricien, gasfitter (Commis, électricien, gazier)
† 28-04-1970 Den Haag

 20-08-1902 Den Haag
Maria Cornelia Lindt

19-02-1877 Den Haag
† 29-04-1966 Den Haag

Oude gezinskaart (Ancienne Fiche état civil)
Nieuwe gezinskaart (Nouvelle Fiche état civil)

thumb hendricus1904

Maria Cornelia Gelauff 2
Met dank aan, Merci à Hans Boers

Maria Cornelia Gelauff
"Mies"
12-05-1903 Den Haag
Naaister (Couturière)

22-3-1929 Den Haag
↔ 17-11-1939 Den Haag
Michiel Cornelis Kasander
19-10-1899 Den Haag
Meubelmaker (Ebéniste)

Gezinskaart (Fiche état civil)

1941 Den Haag
Maria Cornelia Gelauff en Albert Karel Reinier Boudriot
Albert Karel Reinier Boudriot
31-07-1883 Medan (NOI, Indonesië)
Administrateur rubberplantage (Administrateur plantation de caoutchouc)
† ± 1963

Albert Karel Reinier Boudriot was een achterkleinzoon van de Groote Johannes of te wel Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan(ian) of te wel Joseph Johannes, de financier van de Engelsen in 1811 en de financier van Ned.Indië in 1822 ten behoeve van hun beider oorlogen.
Albert Karel Reinier Boudriot était un arrière petit-fils du Groote Johannes, alias Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan (ian), alias Joseph Jóhannes, financier pour les anglais en 1811 et le financier des Indes Orientales Néerlandaises (Indonésie) en 1822 au bénéfice de leur guerres respectives.

Met dank aan, Merci à Hans Boers

Hendricus Cornelis Gelauff
15-05-1904 Den Haag
Loodgieter (Plombier)

Petronella Stephana Gelauff
02-04-1906 Den Haag
Naaister (Couturière)
Cornelia Johanna Gelauff
21-07-1907 Den Haag

Hendrik Willem Gelauff
01-09-1916 Den Haag
† 24-07-1996 Den Haag


Clasina Adriana van Ardenne
25-06-1925 Den Haag
† 23-08-1964 Den Haag


H. Th. Vink
28-05-1933
† 24-05-1995 Den Haag

Weet u meer?

Stuur aanvullende informatie in!

Correcties zijn uiteraard eveneens welkom.

Lees ook

De familiebanden van een aantal personen blijven vooralsnog onbekend, weet u daar meer over?

Raadpleeg de pagina Gezocht

Panel

Tools

Zoeken

Ledenruimte

Inloggen voor gegevens van levende generaties.

Doneer

Uw gift helpt me te blijven doorwerken aan de stamboom.
Doneer met uw bankpas, creditcard of PayPal account.

Welkom bij de stamboom van de familie Gelauff

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd.
Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. U wordt hierbij verzocht om met het gebruik daarvan in te stemmen.